Hoppa till sidans innehåll

Rese- och tävlingspolicy


För att värna om allas trivsel och välmående samt kunna få ut det önskade resultatet av sitt tävlande eller träningsläger tillsammans i klubben så krävs att alla tar sitt ansvar.

När man är ute på tävlingar, träningsläger eller annat uppdrag skall man vara medveten om att förutom sig själv så representerar man klubben.

Regler

 • Alla ska följa klubbens policy angående kränkningar, mobbning och övergrepp

 • Inga alkoholhaltiga drycker får förekomma i samband med klubbens sportsliga aktiviteter, barn- och ungdomsverksamheter eller i samband med tävlingar, träningsläger eller resor till och från dessa

 • Klubben har beslutat att energidrycker ej får förekomma i samband med tävlingar, träningsläger eller resor till och från dessa. Beslutet grundar sig på Livsmedelsverkets råd.

 • Alla tar ansvar för att lämna snyggt och städat efter sig på anläggning, förläggning eller på de färdmedel som använts

 • Alla har ett eget ansvar att förbereda sig inför träningar och tävlingsdagar i form av en bra nattsömn, bra kost etc.

 • I samband med tävlingar med gemensam övernattning, ser vi till att vara tysta och i säng kl. 22

 • På tävlingar undviker vi att äta godis/sötsaker till dess att tävlingen är slut för dagen

 • Vid tävlingar deltar vi i de grenar som respektive person anmält sig till. Om skäl till att stryka sig från någon gren uppstår skall dessa diskuteras med tränare/ledare innan strykning görs

 • I samband med träning respekterar vi tränaren och våra kamrater genom ett gott uppträdande.

Om policyns regler bryts har närvarande ledare/tränare rätt att

 • Bryta träningen.
 • Skicka hem personen på egen bekostnad, vid: intag av alkohol eller andra droger, uppenbart berusat uppträdande eller om man har utsatt sig själv eller annan för fara.
 • Besluta att berörd person inte får följa med på nästkommande tävling/träningsläger.

Dessutom skall tränare/ledare eller representant för klubben ha ett enskilt samtal med berörd kring hur detta kan undvikas i framtiden och eventuella konsekvenser.

Särskilda regler, utöver reglerna i rese- och tävlingspolicyn, kan tas fram av ledare/tränare tillsammans med de aktiva innan tävling/träningsresa genomförs.

Uppdaterad: 03 MAR 2016 22:14

Nedre Soppero IK


TACK

till våra sponsorer

Agio System & Kompetens AB

 

Polarglas

 

SSC

  

 

 

 

Postadress:
Nedre Soppero IK - Friidrott
Reenstiernagatan 30
98132 Kiruna

Kontakt:
Tel: 0703089908
E-post: friidrottnik@gmail.c...

Se all info